Nyt udefra
 - 22.02.12

Særbehandling af tilflyttere på Bornholm

Bornholm
Realdania-kampagnen Mulighedernes Land har udgivet publikationen 'Trods dårlige odds', der blandt andet beskriver Norges erfaring med positiv særbehandling af tilflyttere. Nu vil Bornholm forsøge sig med samme tilgang. Foto: Bo Borbye Pedersen, Hausenberg  

Flyt på landet og slip for studiegæld
Inspirationen til forslaget er hentet fra Norge, der har haft succes med at lave særlige ordninger for tilflyttere til yderområderne, hvor det blandt andet har været muligt at få reduktion i sin studiegæld mod at flytte på landet.

Forslaget er netop blevet godkendt af Bornholms beskæftigelsesudvalg, og Lotte Hjelms Kjær planlægger at sende forslaget til ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen.

Som led i kampagnen Mulighedernes Land har Realdania udgivet en bog, 'Trods dårlige odds', der gennem 25 fortællinger om projekter og politiske tiltag beskriver den internationale erfaring med at skabe udvikling i yderområder. 'Trods dårlige odds' beskriver blandt andet Norges erfaringer med positiv særbehandling af tilflyttere.

Læs mere om 'Trods dårlige odds' og download bogen her
Læs mere om forslaget her

Kilde: Mulighedernes Land


Oversigtskort