Nyt fra kampagnen
 - 06.04.16

Stinesminde genopstår som besøgssted

Stinesmindes identitet som et idyllisk og fredfyldt besøgsmål skal bevares og udvikles. Som en del af Stedet Tæller skal havnen fornyes og iscenesættes, og planen er også at tilbyde rekreative aktiviteter med afsæt i fjordkystens historie og natur. Mød Paul Arnbak, medlem af Stinesminde Borgerforening, som står bag projektet sammen med Mariagerfjord Kommune.

Stinesminde
Stinesminde Havn skal være det autentiske åndehul ved fjorden. Foto: Stinesminde Borgerforening

Egentlig er Stinesminde en gammel teglværksby. Det var i midten af 1800-tallet, at landsbyen blev til, samtidig med at et teglværk blev anlagt i nærheden. I 1950'erne ophørte Stinesminde Teglværk, og en hundredårig epoke var slut. Men byen levede videre - til dels på grund af det lille fiskerleje, der var opstået parallelt med teglproduktionen.

Lokale fiskere havde kørt marksten ud til vandet, og to moler var langsomt men sikkert vokset frem i det lave vand. I dag er det blandt andet disse moler, der er med til at give stedet sin helt særlige karakter. Men tidens tand har sat deres præg på de gamle stendønninger:

"For nogle år siden var en af molerne begyndt at skride ud. Der ligger et gammel fiskerhus, som også stod i forfald. Vi sagde til hinanden - hvad skal vi nu gøre. Vi ville gerne bevare miljøet på havnen", forklarer Paul Arnbak, medlem af Stinesminde Borgerforening.

Lokale tog affære
Derfor gik borgerforeningen sammen med Mariagerfjord Kommune, der har vedligeholdsforpligtelsen på stedet, om at genskabe havnens autentiske miljø. Visionen er at styrke Stinesmindes identitet som et idyllisk og fredfyldt besøgsmål ved at bevare og udvikle havnens helt særlige atmosfære og tilbyde rekreative, fredfyldte aktiviteter med afsæt i fjordkystens historie og natur.

Forening og kommune rejste sammen penge til den omfattende renovering og søgte Stedet Tæller om støtte til at forbedre havneanlægget og skabe muligheder for aktiviteter og ophold.

"Mange af de ting, der er vokset op af historisk nødvendighed, har fået en skønhed over tid. En stor lysbådehavn ville ikke passe ind her. Formålet med vores projekt er derfor at bevare det unikke miljø og samtidig styrke adgang og turisme - også om vinteren," siger Paul Arnbak.

Med udgangspunkt i historien
Konkret skal molerne genoprettes, og to små eksisterende huse skal sættes i stand, så de kan servicere de op mod 500 besøgende, der lægger vejen forbi på en god solskinsdag. Det omgivende kulturmiljø styrkes også: de små tagrørsskove, der omgiver havnen, skal genoprettes, og der skal etableres små siddelommer, hvor man kan spise madpakker mellem sivene. Et kajakshelter skal opføres, og et cykelshelter er også på vej.

Alle tiltag tager udgangspunkt i stedets historie og traditioner: Stinesminde Havn skal være det autentiske åndehul ved fjorden, et uformelt samlingspunkt, som tiltrækker alle, der værdsætter historien, naturen og de aktiviteter, der knytter sig til vandet. 

"Stinesminde er ikke sådan en by, der vil tjene penge på projektet. De familier, der bor her, har ingen økonomisk interesse. Det er en æstetisk interesse. Succeskriteriet er, at det bliver ved med at være pænt. Ingen firkantede eller lige linjer. Der er den særlige æstetik og stemning, der skal bevares", slutter Paul Arnbak. 

Læs mere om projektet


Oversigtskort