Nyt fra kampagnen
 - 10.06.14

Stor interesse for konkurrence om Jyske Aas

Projektet med at gøre Jyske Aas til et spændende oplevelsebælte er kommet et vigtigt skridt videre. Seks velrenommerede rådgiverteams har netop kvalificeret sig til at konkurrere om at gøre Jyske Aas langt mere tilgængelig for publikum. De seks teams får frem til slutningen af august til at levere deres bud på, hvordan opgaven mest optimalt kan løses. Jyske Aas projektet støttes fra flere sider og er en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller. 

TinghusetProjeketets overordnede formål er at samle og formidle Jyske Aas som et fælles oplevelsesbælte. Foto: Jørgen Jørgensen.

Turisme skal styrkes
At samle og formidle natur, geologi og kulturhistorie omkring højderyggen Jyske Aas som et fælles 'oplevelsesbælte'. Sådan lyder visionen bag dette projekt, som har potentiale til at vise, hvordan fysiske tiltag kombineret med nye organisationsformer kan styrke turismen i et område og engagere lokale aktører i udviklingen af nye oplevelser og attraktioner.

Bag idéen står ca.100 private aktører og organisationer fra området, som vil udvikle de nye tilbud i en række netværks- og arbejdsgrupper. Oplevelsesbæltet skal baseres på de muligheder, aktiviteter og aktører, som allerede eksisterer på stedet, og målet er at gøre området til et af landets førende oplevelsesbælter for helårsturisme og oplevelsesøkonomi.

Tre typer tiltag
Konkret består projektet af tre typer fysiske tiltag:Stjernepladser, der tager imod de besøgende og leder dem ud i området.Enkle standere, der markerer aktører, særlig natur og kulturhistoriske områder. Og endelig skal der etableres fysiske og digitale netværk.

"Det vil blive stillet en række krav i konkurrencen", siger projektholder Hans Jørgen Melvej. Vi skal nemlig have bundet oplevelserne i Jyske Aas sammen både fysisk og virtuelt. De fysiske elementer omfatter tre stjernepladser, hvor publikum kan få information og blive guidet videre ud i området.

Stjernepladsernes placering er allerede lagt fast. Det bliver ved Lunken, ved E45 midt i Jyske Aas og ved Dronninglund Slot. En af opgaverne for de seks teams bliver at udforme og indrette stjernepladserne, så de bliver unikke og et besøg værd i sig selv. Stjernepladserne bliver udstyret med moderne informationsteknologi, publikumsfaciliteter og attraktive udenomsarealer.

Desuden skal en række rastepladser gøres attraktive med borde/bænke, mindre legeredskaber og information om egnens attraktioner. Der skal etableres primitive lejrpladser med shelters og bålpladser, de eksisterende gangstier og cykelruter skal have et løft med grundig skiltning og enkelte nye ruter kommer måske til.  Den nuværende information skal opdateres og digitaliseres med bl.a. QR-koder.

Aktører samles
En helt central opgave er at samle områdets mange aktører i et fælles netværk, hvor de støtter hinanden i en fælles branding af Jyske Aas som oplevelsesbælte. I samspil med naturen og kulturhistorien i Jyske Aas skal aktørernes aktiviteter udvikles til en helhed, der dækker mange forskellige behov for oplevelser.

"Lige nu fokuserer vi på konkurrencen mellem de seks rådgiverteams, og vi er meget glade for, at holdene tæller nogle af landets bedste på hver deres felt. Medio juni får holdene udleveret konkurrencematerialet og ultimo august ser vi resultatet, som allerede nu tegner godt", slutter Hans Jørgen Melvej.

 De seks teams nævnt i tilfældig rækkefølge er:

 • Preben Skaarupmed underrådgivere:
  Oooja (Arkitekter)
  Kontrapunkt (Strategisk design og visuel identitet)
  Grontmij A/S Rådgivende Ingeniører   
   
 • Hasløv & Kjærsgaard med underrådgivere:
  BCVA ApS (Koncept og designudvikling)
  COWI (Byggeledelse og tilsyn)
  Adapt A/S (Digital formidling / strategi)
   
 • CUBO Arkitekter A/Smed underrådgivere:
  Niras A/S (Ingeniør)
  Schønherr A/S (Landskabsarkitekt)
  Bysted A/S (Oplevelseskommunikation og digital formidling)
   
 • CEBRA a/smed underrådgivere:
  SLA (Landskabsarkitekt)
  Creuna (Digitale løsninger og formidlingsplatforme)
  Brix & Kamp (Ingeniør)
   
 • Arkitekt Kristine Jensens Tegnestuemed underrådgivere:
  Praksis (Bygningsarkitektur, programmering, kulturarv)
  CAT Media (Digital formidling, historiefortælling)
  Hundsbæk og Henriksen (Konstruktion)
   
 • AART architectsmed underrådgivere:
  Orbicon (Ingeniør)
  LIW Planning (Landskab)
  Expology (Oplevelesdesign)

Projektet Jyske Aas - et oplevelsesbælte i Østvendsyssel - har et budget på mere end 11 mio. kr. Midlerne er skaffet ved tilsagn fra Brønderslev Kommune, LAG Brønderslev, Vækstforum Region Nordjylland og Stedet Tæller. Stedet Tæller støtter frem til 2016 konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Målet er, at kampagnens projekter - heriblandt Jyske Aas som oplevelsesbælte - skal være med til at styrke livskvaliteten i yderområderne med fokus på turisme og udvikling af de stedbundne potentialer

Rambøll er tilknyttet projektet som bygherrerådgiver.

 

 

 


Oversigtskort