Nyt fra kampagnen
 - 13.05.14

Stor interesse for visionsprojektet 'Landbolyst tæller for Fejø'

Lørdag d. 10. maj afholdtes et visionsmøde, der skulle bidrage med gode idéer til udviklingen af Landbolyst på Fejø. Ikke mindre end 35 engagerede og forventningsfulde fejøboere valgte at deltage.

Landbolyst
Et bredt udsnit af fejøboere mødte op til visionsmødet for Landbolyst. 

Opbakning til Landbolyst
Enhver som har tilknytning til Fejø - fraflyttede som fastboende - har tilknytning til Landbolyst. Fra 1773-2005 dannede bindingsværkhuset ramme om kulturelle aktiviteter og overnatningsmuligheder på øen. I dag står hotellet dog lukket og tomt. Nu vil ejerne af Landbolyst genskabe det historiske hotel som Fejøs omdrejningspunkt for overnatninger, møder samt sociale og kulturelle aktiviteter.

35 fejøboere var lørdag samlet til visionsmøde om den gamle bygning Landbolyst på Fejø. Visionsmødet var en del af et udviklingsprojekt, der frem til august skal kvalificere og udvikle de mange gode idéer der er til Landbolysts udvikling. Der var blandt deltagerne stor opbakning til bestræbelserne på at få skabt en fremtid for Landbolyst, og nedrivning var ikke på tale.

På mødet orienterede arkitekt John Veje om bygningernes historie og tilstand, og Kirsten Sydendal holdt oplæg om samarbejde og turismeudvikling. Bjarne Haubo Christensen fra Epinion faciliterede selve mødet og det efterfølgende gruppearbejde, der blev gennemført med følgende overskrifter:

  • B&B/vandrerhjem/gæstgiveri
  • Festsal/private arrangementer
  • Foreningslokale/møder/kurser
  • Centrum for turisme, kunstudstillinger o.lign.
  • Udendørsaktiviteter, brug af øens sportsfaciliteter

Et bredt udsnit af fejøboere var mødt op, herunder også øboere, der tidligere har været ansat på Landbolyst. At bygningen emmer af historie og gode minder, var ingen i tvivl om. Især ikke da Frits Mønsted, medindehaver af Landbolyst, startede dagen med at læse et brev op fra en tidligere Landbolystmedarbejder, bosiddende i Høng, som - på vers - udtrykte et inderligt håb om, at stedet kunne blive genetableret og muligt at besøge igen.

"Jeg synes, vi havde et fint møde. Det var spændende og inspirerende at være med i gruppearbejdet, og jeg var glad for at se, at så mange forskellige personer med tilknytning til Fejø var med. Landbolyst har før været et vartegn for Fejø, og det har potentiale til at blive det igen," udtaler Anne-Lisbeth Petersen, der har boet på Fejø i en menneskealder og har det gamle levende Landbolyst i klar erindring.

 "Vi havde en dejlig dag med glade, engagerede og forventningsfulde fejøboere, der bidrog med masser af konstruktive ideer. Visionsdagen var planlagt at skulle slutte kl. 16, men de sidste gik først kl. 17,30, fortæller ejerne Frits og Birgit Mønsted samstemmende.

Konklusionen på dagen var, at Landbolyst skal genopstå som et lokalt kulturhus og samlingssted med overnatningsmuligheder og gæstgiveri, og at dette skal være det  økonomiske fundament for husets drift.

Plancherne fra idemødet bliver nu hængt op i "Hjørnehuset " på Landbolyst, og på Turismens Dag 24. maj kan alle komme ind og se plancherne og selv bidrage med flere ideer.

Udviklingsprojektet er støttet af Stedet Tæller, som frem til 2016 støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Det er formålet, at kampagnens projekter - heriblandt projektet "Landbolyst tæller for Fejø" - skal være med til at styrke livskvaliteten i yderområderne med fokus på kystturisme og udvikling af de stedbundne potentialer. Projektet kan søge om støtte til realisering af det fysiske projekt til august.

Læs mere om projektet

 


Oversigtskort