Nyt udefra
 - 15.06.16

Synspunkt: Hver egn har sine kvaliteter

Kommunerne i På forkant-kampagnen er nu godt i gang med at udvikle langsigtede strategier, der skal sikre, at den kommunale planlægning tager højde for, at forskellige områder har hver deres særlige styrker og potentialer. Der tegner sig allerede rigtig spændende løsninger i kommunerne. 

Hjørring Kommune
Både udfordringer og muligheder er forskellige fra kommune til kommune, og det kalder på forskelligartede løsninger.

Af Karen Skou, projektchef i Realdania

Kommunerne uden for de store byer står midt i store, strukturelle forandringer, der allerede har sat deres synlige aftryk. Når borgerne flytter fra land til by, når landbrugene vokser, og handelslivet flytter, står boliger, butikslokaler og erhvervsbygninger tomme tilbage og forfalder.

Alene de seneste 10 år er antallet af personer i de danske landdistrikter faldet med 10 procent til omkring 699.000. Til sammenligning boede lige godt halvdelen af Danmarks befolkning i landdistrikterne i slutningen af 1940'erne, lige inden industrialiseringen for alvor bed sig fast.

Både udfordringer og muligheder er forskellige fra kommune til kommune, og det kalder på forskelligartede løsninger. Nogle kommuner kæmper med affolkning, flere ældre og færre børn og unge. Andre oplever byer i vækst, men også landområder med skrumpende landsbyer og tomme boliger.

Derfor er det rigtig spændende at følge med i, hvordan 26 kommuner har grebet udfordringen an og nu arbejder fokuseret med at udvikle  langsigtede strategiplaner i forbindelse med kampagnen På forkant, som Realdania, KL og Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen sammen står bag. Kommunerne har rettet spotlyset mod mange forskellige elementer som bosætning, tomme boliger, turisme eller fritidsfaciliteter. Men fælles er, at såkaldt differentieret planlægning står højt på dagsordenen hos mange af de kommuner, som er med.

Byer skal behandles forskelligt, hvis de skal behandles ens
Tag fx Mariagerfjord Kommune. Her arbejdes med differentieret udvikling, og fokus er især på de fire hovedbyer Hobro, Mariager, Hadsund og Arden. Kommunen prøver at tage hul på debatten om kommunens bymønster på en ny måde. Alle fire byer skal udvikles, men ikke på samme måde. For hver enkelt by har et særligt potentiale og særlige udviklingsmuligheder, og det kræver forskellige strategier og planer, hvis disse potentialer skal dyrkes og styrkes til byernes fordel. I byen Arden er der et bosætningspotentiale, og i Hobro er der blandt andet mulighed for til at styrke bylivet via ungdomsuddannelserne.

Også Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med differentieret planlægning. Her har kommunen valgt at bruge strategiprojektet som anledning til at inddele kommunen i tre overordnede egne. Hver egn har sine kvaliteter og udfordringer, som skal adresseres i den færdige strategiplan og kræver forskellige tiltag.

Eller tag Hjørring Kommune, som har valgt at satse på de områder, der i forvejen er i fremgang. Mens Hjørring By og kystbyerne blomstrer, har kommunen valgt at lukke skoler og institutioner ned i udvalgte lokalsamfund uden for vækstområderne. Og selvom prioriteringen har gjort ondt nogle steder, står kommunen som helhed bedre rustet til fremtiden.

Kommuner på forkant
De mange strategiprojekter i På forkant-kampagnen er som nævnt vidt forskellige, men det er meget interessant at følge med i, hvordan de stort set alle har fokus på stedsspecifikke potentialer og langsigtede udviklingsmuligheder ud fra en realistisk syn på udfordringerne.

Alle På forkant kommunerne har desuden fokus på forankring af de langsigtede strategiprojekter såvel blandt borgere, embedsværket og ikke mindst politikerne. Hovedparten af kommunerne har valgt at gennemføre en omfattende borgerinddragelse som led i arbejdet med strategiprojekterne.

Det handler alt sammen om at styrke den lokale livskvalitet og om finde nye løsninger, som styrker det enkelte områdes særlige værdier. Grundlæggende tror vi i Realdania på, at det gennem omstilling og tilpasning er muligt at skabe gode levevilkår i alle dele af landet.

Det bliver spændende fortsat at følge de mange På forkant-kommuner og se resultaterne af de mange langsigtede strategiprojekter, der alle bygger på et yderst realistisk syn på behovet for at skabe positiv udvikling.

På kampagnens hjemmeside kan du læse om kampagnen og projekterne i Faaborg-Midtfyn, Frederikshavn og Hjørring Kommuner. Læs mere på www.påforkant.dk

 


Oversigtskort