Nyt udefra
 - 20.04.12

Tilfredshed med livet i yderområderne

Danskere på landet og i byerne er stort set lige trygge og tilfredse med tilværelsen. Det fremgår af en ny undersøgelse, der måler, hvordan det generelt står til med trygheden og livskvaliteten i Danmarks yderområder. Bag undersøgelsen står Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Kerteminde
Ministeriets undersøgelse peger på, at der stort set ikke er forskel på borgernes tilfredshed og lykkefølelse alt efter om de bor i byen eller på landet. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Nuanceret billede
Tilfredsheden med tilværelsen og trygheden i almindelighed i landets yderområder er ikke ringere end i resten af landet. Det viser undersøgelsen 'Tryghed, tilfredshed og udkantsproblemer', som professor Jørgen Goul Andersen har udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på baggrund af svar fra 6.000 danskere.

Ifølge undersøgelsen er den gennemsnitlige tilfredshed med tilværelsen i kommuner, som ligger i yderområderne 7,10 på en skala fra 0 til 10. Det er lidt lavere end i bykommunerne, hvor tilfredsgraden er 7,17.

Af undersøgelsen fremgår det også, at selvom boligpriserne og afstanden til politi og sygehus bekymrer beboerne i yderområderne, så er deres utryghed ikke større end de øvrige danskeres.

"Undersøgelsen tegner et mere nuanceret billede af vores landdistrikter og yderområder, end man ellers er vant til at høre om i medierne. Og det er positivt. Vi skal selvfølgelig fortsat lytte og forholde os til de udfordringer, som borgerne oplever i yderområderne. Men vi får intet ud af at tale områderne ned. Jeg håber, at en undersøgelse, som den her, kan være med til, at vi får en mere konstruktiv debat", siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Anden undersøgelse viser samme resultat
Resultaterne modsvares på en række områder af en anden undersøgelse, som Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet offentliggjorde tidligere i år.

Den viser også, at der stort set ikke er forskel i livstilfredshed eller lykkefølelse alt efter, om man bor på landet eller i byen.

På landet og i byer op til 100.000 indbyggere ligger livskvaliteten på ca. 8,4 på en skala fra 1-10. Til sammenligning er livskvaliteten i storbyer godt 8,1.

Når man måler på lykkefølelsen, er resultatet det samme. På landet og i byer føler ca. 48 pct. sig meget lykkelige, mens det tilsvarende tal for storbyer er lige under 40 pct.

Gå til ministeriets undersøgelse


Oversigtskort