Nyt fra kampagnen
 - 25.06.15

Tre nyindviede projekter skaber udvikling i det nordjyske

I Blokhus har en blotlægning af bækken både hævet bykvaliteten og sikret den gamle badeby mod oversvømmelser. I Løkken har renoveringen af det gamle moleleje skabt plads til nye oplevelser og nye virksomheder. Og omkring Europas nordligste højderyg, Jyske Aas, har man knækket kurven for befolkningstilbagegangen - og regner desuden med at tiltrække 30.000-40.000 flere turister årligt. Alle projekter har det til fælles, at de er blevet til virkelighed med støtte fra Realdanias yderområdekampagne Stedet Tæller.

Jyske Aas visualisering
I dag klippes snoren til det nye oplevelsesbælte i Jyske Aas. Kreditering: CUBO Arkitekter, Schønherr, Bysted og Niras

Tre projekter skaber nye muligheder
I løbet af den sidste uge er det røde bånd blevet klippet ikke mindre end tre gange i det nordjyske. Først i Blokhus og Løkken og senest i dag, hvor snoren klippes til et nyt oplevelsesbælte i Jyske Aas.

De tre projekter er gennemført som en del af Stedet Tæller og har alle tre haft til formål at styrke livskvaliteten og skabe en positiv udvikling i yderområderne ved at aktivere de lokale stedbundne potentialer. 

  • I Blokhus har man genskabt området omkring den gennemløbende bæk, så den nu tegner billedet af en moderne og kvalitetsbevidst badeby. Markant lokal opbakning har sikret, at man allerede nu kan se en positiv udvikling for byen, der med den genetablerede bæk også er beskyttet mod tilbagevendende oversvømmelser.
     
  • I Løkken har nye rekreative muligheder på Løkken Læmole skabt plads til nye oplevelser, men projektet har også sikret ny dialog og fælles fodslag mellem byens fiskere, surfere, erhvervsliv og kommunale politikere.
     
  • I Jyske Aas er der skabt både lokale aktørnetværk og ny formidling af områdets natur og kulturhistorie. Med bl.a. tre 'stjernepladser', der giver information, inspiration og vejledning, regner projektgruppen med at tiltrække 30.000-40.000 flere turister om året til den 400 kvadratkilometer store højderyg.

En positiv udvikling med afsæt i stedet
De danske yderområder er udfordrede i disse år, og med Stedet Tæller viser Realdania nye veje til livskvalitet lokalt i Danmarks yderste kanter. Realdania har afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter der viser nye veje til livskvalitet og udvikling i yderområderne.

"I Realdania mener vi at det er nødvendigt at løfte kvaliteten af de danske turismedestinationer, hvis vi fortsat skal tage imod mange danske og internationale besøgende. De tre nordjyske projekter viser alle, at det er muligt at skabe destinationer af højeste kvalitet i Danmark, destinationer som skaber en god oplevelse for besøgende, såvel som livskvalitet for lokale borgere. De tre projekter har alle kickstartet positive forandringer, der sætter sig spor langt ind i de lokalsamfund, de er en del af, men som også rækker ud i et internationalt turismemarked," siger Karen Skou, projektchef i Realdania.

 

 

 


Oversigtskort