Nyt udefra
 - 05.03.12

Udviklingspakke skal styrke væksten

 Carsten Hansen
Udviklingspakken vil give langt bedre finansieringsmuligheder for især de små og mellemstore virksomheder, skriver Carsten Hansen i en pressemeddelelse. 

Adgang til risikovillig kapital forbedres
Udviklingspakken indeholder en række initiativer, som især vil forbedre adgangen til risikovillig kapital i virksomhederne i landdistrikterne. Helt centralt er initiativet om at flytte ejendomsengagementer for 17 mia. kr. fra FIH til Finansiel Stabilitet, så FIH igen kan øge udlånsomfanget til små og mellemstore virksomheder. Men også etableringen af et landbrugsfinansieringsinstitut vil få stor betydning for virksomhederne i landdistrikterne.

"Mange håndværkere, landbrug og små industrivirksomheder er virkeligt hårdt trængte i øjeblikket. Med aftalen får bankerne i provinsen så at sige luft til at øge udlånsomfanget til virksomhederne. Det vil stimulere virksomhedernes vækstmuligheder og give mulighed for nyansættelser. Det er en meget, meget vigtig aftale for virksomheder og landbrug i landdistrikterne", siger minister Carsten Hansen i en pressemeddelelse.

Læs aftaleteksten om udviklingspakken - initiativer til fremme af især små og mellemstore virksomheders finansiering - på Erhvervs- og Vækstsministeriets hjemmeside.


 


Oversigtskort