Nyt fra kampagnen
 - 07.06.18

Underspillet arkitektur byder velkommen til Vadehavet

Ved Rømødæmningen kan man observere vandet komme og gå og lade sig indtage af kulturlandskabet og Vadehavet. Nu skaber en ny stiforbindelse, et nyt udsigtspunkt og en ny gangbro til diget endnu bedre muligheder for at opleve det helt særlige landskab. 

Rømødæmningen
Projektet 'Ankomst til Verdensarv og Vadehavet' skaber en stærk indgang til det inddæmmede kulturlandskab omkring Rømødæmningen. Foto: Nationalpark Vadehavet

Nu er der endnu en god grund til at kigge forbi Rømødæmningen! Fra toppen af diget får man nu adgang til den spektakulære udsigt over marsken, vadeflader, vadehav og Rømø, som ligger 9 kilometer ude.

Med projektet 'Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet' er der nemlig skabt en stærk og entydig indgang til områdets inddæmmede kulturlandskab og Verdensarv Vadehavet, Danmarks mest unikke naturlandskab. Formålet er at give de besøgende en wow-oplevelse, når de - måske for første gang - stifter bekendtskab med Vadehavet.

Projektet er ét blandt en række projekter, som gennemføres på udvalgte steder i den danske natur som en del af initiativet 'Steder i landskabet'. Dette projekt gennemføres i et partnerskab mellem Realdania og Nationalpark Vadehavet, og målet er at skærpe oplevelsen af stedet gennem enkle arkitektoniske greb i høj kvalitet.

"Rømødæmningen er i sig selv en oplevelse, hvor man kører tværs over Vadehavet. 'Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet' opfylder vores ønske om en spektakulær og informativ introduktion til turen over Vadehavet og til vores største vadehavsø, Rømø", siger formand for Nationalpark Vadehavets bestyrelse, Janne Liburd, der samtidig takker Realdania og de øvrige partnere for et fremragende samarbejde i forbindelse med projektet.

"Vadehavet og det inddæmmede marsklandskab er unikt i Danmark og verden. De nye ankomstfaciliteter er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan bruge underspillet arkitektur til at styrke mødet mellem menneske og natur uden at overdøve stedets særlige kvaliteter - og på den måde bruge et steds særlige kvaliteter som springbræt for ny aktivitet og udvikling. I Realdania glæder vi os til at følge, hvordan lokale og besøgende tager de nye muligheder til sig," siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Underspillet arkitektur højner naturoplevelsen
Et besøg begynder på en ny p-plads lige inden Rømødæmningen, hvor rute 175 krydser den nationale cykelrute nr. 1. Man går over vejen i et lysreguleret fodgængerfelt og går ad en sti mod en lille jordhøj, hvorfra man kan ane Vadehavet over digekronen og ledes derfor til at fortsætte ad stien på den anden side af højen. Stiens fliser er specialdesignede og både ligner og føles som havbund. En træbro fører over en fyldgrav, så man kan komme hen til og op på diget, hvorfra udsigten kan nydes.

Læs mere om projektet

Projektet er udviklet og realiseret i samarbejde mellem Realdania og Nationalpark Vadehavet, Kystdirektoratet, Bredeådalens Digelag og Tønder Kommune. OOOJA architects og kimthorsell architects har rådgivet og tegnet projektet, som også omfatter en ny parkeringsplads.

 


Oversigtskort