Nyt udefra
 - 06.05.14

Unge akademikere kan skabe vækst i yderområder

Stort ansvar, afvekslende opgaver og en mulighed for at kickstarte karrieren. Det er nogle af de forklaringer, nyuddannede akademikere giver på, hvorfor de har valgt at flytte til en yderkommune for at arbejde. Og det er fortrin, yderkommunerne kan bygge videre på, fremhæver en ny SFI-rapport.

Langeland
Nyuddannede akademikere fremhæver jobfordelene ved at flytte til yderområderne. Flere opgaver og mere erfaring på korterede tid i forhold til tilsvarende job i de større byer. Foto Anne Prytz Schaldemose

Ny rapport skitserer tilflytternes motiver
I starten af dette årti valgte stadig flere højtuddannede danskere at skifte bylivet ud med en hverdag i en af Danmarks land- og yderkommuner. Men i 2008, da den økonomiske krise ramte, knækkede kurven, og færre akademikere flyttede fra by til land. 


For danskere på kontanthjælp og førtidspension gælder det modsatte: Færre flytter på landet i opgangstider, mens flere socialt udsatte søgte mod de lave huslejer og det private udlejningsmarked i yderkommunerne, da krisen ramte.

Det viser nye tal fra SFI, der dermed understreger, at yderkommunerne har været hårdt ramt af krisen. Rapporten tegner også et billede af tilflytternes motiver, der kan være nyttig viden for kommunerne.

Jobmuligheder og lokalmiljø
For danskere med en videregående uddannelse er det både jobbet, det overskuelige lokalmiljø og de gode rammer for børn, der trækker dem til yderkommunerne. 

De nyuddannede akademikere fremhæver særligt jobfordelene: større ansvar, flere opgaver og mere erfaring på kortere tid end i et tilsvarende job i de store byer. 

Nye folk skaber dynamik
Samtidig er de nyuddannede også indstillede på at flytte videre, når det næste job byder sig. Og den dynamik kan man udnytte, mener medforfatter og forsker Louise Glerup Aner: 

"Yderkommunerne kan i højere grad skabe opmærksomhed om jobmulighederne for nyuddannede for at tiltrække denne gruppe - men fremfor at prøve at holde på dem, når de kommer, kan man også understøtte den dynamik, det kan skabe, at der jævnligt kommer nye unge, nyuddannede tilflyttere til byen." 

Rapporten er finansieret af Landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Læs mere og download rapporten her


Oversigtskort