Nyt udefra
 - 13.08.12

Yderområdernes forandringer skal dokumenteres

Center for Landdistriktsforskning indgår nu et samarbejde med museer i yderområderne om en koordineret indsats for forskning, dokumentation og formidling af kulturrarven.

Falster_2
Den 24. september sætter Center for Landdistriktsforskning fokus på neddrivningen af forfaldne og forladte ejendomme i landdistrikterne. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Koordineret indsats for kulturarven i yderområderne
Center for Landdistriktsforskning indgår nu i et samarbejde med en række museer, der er lokaliseret i danske yderområder. Museerne er vidne til de mange forandringsprocesser i  yderområderne, og de har til opgave at forholde sig aktivt til dem gennem en koordineret historisk og samtidshistorisk forskning, dokumentation og formidling.

I første omgang er Center for Landdistriktsforskning vært for et seminar den 24. september, hvor der bl.a. bliver sat fokus på nedrivningen af forfaldne og forladte ejendomme på landet.

Kilde: Center for Landdistriktsforskning


Oversigtskort