Kort fortalt

Kvalitet i kysternes turistbyer

Fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer retter særlig opmærksomhed mod yderområdernes kystnære, bebyggede områder med turismepotentiale. Der er gennemført tre ansøgningsrunder med mulighed for at byde ind med projektideer, og der er ikke flere ansøgningsmuligheder. I alt bliver 15 projekter realiseret inden for dette fokusområde.

Se alle projekter på kortet nedenfor.

PROJEKT

Nørre Vorupør

Det byggede miljø i Nørre Vorupør har fået et løft...

PROJEKT

Klintholm Havn

Fra industrihavn til attraktiv turistdestination...

PROJEKT

Blokhus

Blokhus Bæk skaber liv og arkitektonisk kvalitet...

Læs mere om Kvalitet i kysternes turistbyer

Badeferien opstod i slutningen af 1800-tallet. Indtil da var kysterne beboet af fiskere, badebyerne var endnu blot små fiskelejer. Senere kom kunstnerne og borgerskabet, og fra 1920'erne begyndte også arbejderne at søge mod kysten. I dag synes de fleste, at sommerferien er noget, man tilbringer ved havet. 

I Danmark er vi rige på fine, traditionsrige kystbyer og uberørte strande. Udfordringen er at tilbyde en kvalitet i det fysiske miljø og i service og oplevelser, der matcher det forholdsvis høje prisniveau.

I kysternes turistbyer er der mange steder brug for bedre forbindelser mellem by, strand og hav. For flere og bedre oplevelser på og ved vandet. Og for at genfortolke kystbyernes ofte velbevarede kulturmiljøer. De kystbyprojekter, som er støttet af Stedet Tæller, gør netop det.

Fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer er koordineret med det daværende Erhvervs- og Vækstministeriums indsats 'Kvalitetsløft i kystturismen', hvor der er udviklet potentialeplaner og gennemført kompetenceudvikling for turismeerhvervet. Den koordinerede indsats har givet mulighed for både at løfte kvaliteten af det fysiske miljø, service og udbud af produkter.

Tre ansøgningsrunder

Gennem tre ansøgningsrunder har Stedet Tæller støttet i alt 15 projekter i kystbyer i yderområderne. Projekterne skal forbedre kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale strategier. Målet er at styrke turismen og gøre kystbyerne bedre at bo i - året rundt. Der er ikke flere ansøgningsmuligheder.

Se projekterne på kortet nedenfor.

markermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarker