Realiseringsprojekt

Klintholm Havn

marker
Kvalitet i kysternes turistbyer
Et nyt bytorv og en havnetrappe har givet Klintholm Havn et kvalitetsløft, og håbet er, at gøre byen mere attraktiv - både for borgere, turister og besøgende på Møn.

Fra industrihavn til kystturisme
Klintholm er godt i gang i gang med at udvikle sig fra at være industrihavn til at blive kystturismeby, hvor den aktive havn med smuk omkringliggende natur og en spændende kulturhistorie, skal være med til at trække turister til Møn. Men de fysiske rammer afspejlede ikke i tilstrækkelig grad stedets kvaliteter og muligheder.

Nu har et byfornyelsesprojekt skabt et nyt bytorv og en havnetrappe, som giver mulighed for ophold, pause og udsigt til både strand og vand. Fremover skal trucks, trailere og trollingbåde kunne færdes her side om side med lystbådesejlere, lokale og turister. Intentionen er at få flere - både borgere, besøgende og turister -  til at opholde sig i Klintholm Havn og - på sigt - at få havnen til at udvikle sig yderligere både som turisthavn og erhvervshavn.

Det færdige bytorv og havnetrappen giver et visuelt og funktionelt løft til havnen og skal fremme kontakten mellem by, havn og strand.

De nye tiltag er en udløber af udviklingsplanen 'Kystdestination Møns Klint', hvor netop Klintholm Havn er udpeget som et særligt potentiale.

 • Status
  Projektet er udvalgt til støtte i januar 2016.
 • Vision
  At gøre Klintholm Havn til Møns nye turistmagnet i overgangen fra industrihavn til kystturismeby.
 • Hovedgreb
  Etablering af tre havnebyrum, en havnetrappe og en stiforbindelse mellem havn, by og den nærliggende mose.
 • Organisation
  Vordingborg Kommune i samarbejde med lokale interessenter. Absolut Landskab har været arkitektrådgiver på projektet. BARK Rådgivning har udarbejdet potentialeplanen for Møn.