Realiseringsprojekt

360 Havn og Bælt – Molehovedet i Assens

marker
Kvalitet i kysternes turistbyer
Panoramaudsigten fra molehovedet ved Assens er spektakulær, men før skulle man ud på en mindre klatretur for at opleve den. Nu er molen renoveret og gentænkt, så enhver kan komme derud. Projektet er første skridt i en langsigtet indsats, som skal bringe havn og by tættere sammen.

Frit udsyn
Fra molehovedet ved indsejlingen til Assens kan man opleve en 360 grader panoramaudsigt til Årø og Bågø, til Mariendal Gods, til Assens' historiske bykerne og til havnen og næsset. Området rummer en aktiv erhvervshavn, by, skibsværft, campingplads, marina, ferieboliger og en række søsportsforeninger.

Både turister, foreninger, borgere og erhverv bidrager allerede til livet omkring havnen, og stedet har derfor potentiale, der kan forløses gennem bedre faciliteter og forbedret sammenhæng med byen. Med dette projekt var idéen at udfolde havnens kvaliteter ved at tilgængeliggøre en eksisterende mole.

Som en del af Stedet Tæller er det gamle molehoved renoveret med en ny spunsvæg og et plant stendæk i granit. På spidsen står bænke, man kan slå sig ned på. En ny rampe giver adgang fra havnesiden, og en tribunelignende trappe er det oplagte sted at hænge ud og betragte havnelivet og aktiviteterne på vandet. Områdets samlende element er en belægning af træ, og alt er niveaufrit, så enhver har mulighed for at komme fra havnen og ud på molehovedet. Herfra kan borgere og besøgende betragte sceneriet lidt på afstand. Og herfra kan man få oplevelsen af at være på havet, samtidig med at man har fast grund under fødderne.

Den renoverede mole bringer vand og natur tættere på byen og iscenesætter hele stedet på en ny måde. Molen giver plads til mødet mellem mennesker, der dyrker søsport, og dem, der ikke gør.

I kommunen lægger man vægt på, at moleprojektet er et ankerprojekt, der kan byggges videre på: Mens nogle af projektets tidlige idéer blev skrottet, lever andre videre i en langsigtet visionsplan for havneområdet. En badetrappe, en opgraderet havneplads og en ny promenade står blandt andet på ønskelisten.

Læs mere på kommunens Facebookside Udvikling af Assens Havns potentialer

 • Status
  Projektet er gennemført og indviet i april 2017.
 • Vision
  Udvikling af molehovedet til rekreative, turismemæssige og erhvervsmæssige aktiviteter.
 • Hovedgreb
  Eksisterende mole er tilgængeliggjort.
 • Organisation
  Assens Kommune i samarbejde med Assens Søsportscenter, Assens Marina og Assens Havn. Schul Landskabsarkitekter og ingeniørfirmaet Orbicon er rådgivere.