Realiseringsprojekt

Øster Hurup

marker
Kvalitet i kysternes turistbyer
Tilbage til kort
I Øster Hurup er er visionen at skabe en forbindelse, der binder bymidte, strand og havn bedre sammen. Samtidig skal hele byens udtryk have et løft.

Synergi og sammenhæng i Øster Hurup
Øster Hurup er en lille by I det østlige Himmerland med godt 700 indbyggere. Dette antal mangedobles i sommerperioden, når tusindvis af turister fylder områdets sommerhuse, campingpladser og badestrande op. Det store opbud er blevet afgørende for den lille by, der i høj grad lever af omsætningen fra de mange gæster.

Udviklingen i Øster Hurup er dog ikke fulgt med tiden, og byen fremstår på mange måder utidssvarende. Generelt savnes kvalitet i bymiljøet, og der er er behov for at styrke sammenhængen mellem strand, by og havn.

Siden foråret 2016 har en aktiv gruppe fra Øster Hurup bestående af borgere, foreninger og erhverv arbejdet tæt sammen med Møller og Grønborg og kommune om at konkretisere ideerne med et projekt, som skal fremhæve stranden og havnen.

Det skal ske ved at vende byen 90 grader i forhold til den nuværende hovedakse, landevejen, og ved at give byens centrale rum et kvalitetsløft. Derudover skal byen bindes bedre sammen for de bløde trafikanter. Målet er at gøre byen mere attraktiv for turister og erhvervsliv og samtidig gøre stedet til et mere aktivt sted for byens helårsbeboere.

Læs om de konkrete fysiske tiltag

Stærkt strategisk afsæt
Det strategiske udgangspunkt har afsæt i en helhedsplan, som Øster Hurup fik udarbejdet i 2014. Sideløbende med helhedsplanen har Mariagerfjord Kommune defineret de turismepolitiske potentialer for området i en kommuneplan, hvor Øster Hurup er udpeget som en central brik, der skal være med til lede turismen videre ind i landet.

 • Status
  Projektet er udvalgt til støtte i januar 2016.
 • Vision
  At skabe sammenhæng og nye oplevelsesrum i det fysiske miljø og give byens udtryk et kvalitetsløft.
 • Hovedgreb
  Ny bymidte, promenade og engbro.
 • Organisation
  Mariagerfjord Kommune i samarbejde med lokale foreninger. Møller & Grønborg er valgt som rådgiver.