Realiseringsprojekt

Øster Hurup

marker
Kvalitet i kysternes turistbyer
I Øster Hurup er man ikke længere i tvivl om, hvor tæt forbundet by og havn er. Fra det 9 meter høje tårn spejder man ud i Kattegat, og bymidtens nye udtryk føres hele vejen ned til den hyggelige og velbesøgte lystbådehavn. Byen og havnen er blevet forbundet, og det er blevet både nemmere og mere sikkert for de bløde trafikanter at opholde sig i sommerbyen og finde vej til vandet.

Synergi og sammenhæng i Øster Hurup
Øster Hurup er en lille by I det østlige Himmerland med godt 700 indbyggere. Dette antal mangedobles i sommerperioden, når tusindvis af turister fylder områdets sommerhuse, campingpladser og badestrande op. Det store opbud er blevet afgørende for den lille by, der i høj grad lever af omsætningen fra de mange gæster.

Udviklingen i Øster Hurup var dog ikke fulgt med tiden, og byen fremstod på mange måder utidssvarende. Generelt var der brug for at løfte kvaliteten i bymiljøet og styrke sammenhængen mellem strand, by og havn.

Dette projekt vender byen 90 grader i forhold til nuværende hovedakse - landevejen - og det fremhæver byens stedbundne potentialer, stranden og haven og giver byens centrale rum et kvalitetsløft.

Den nye bymidte lægger op til, at man i langt højere grad tilbringer tid der. Tårnet skal bestiges, og man skal få øje på, hvor tæt bymidten ligger på vandet og blive motiveret til at bevæge sig derned. Og ikke mindst er bymidten udformet med forhøjninger, der skaber hyggelige kroge og sikkerhed for børn.

Også engbroen giver anledning til i langt højere grad at bruge naturen og skaber en ny rute ned til havnen, der netop lukker op for langt mere af den særlige natur. Samtidig er udkigstårnet, engbroen og den kommende promenade, der for alvor binder by og strand sammen, udført med referencer til de naturlige elementer, som Øster Hurup i forvejen tilbyder med sin kystnærhed.

Stærkt strategisk afsæt
Det strategiske udgangspunkt har afsæt i en helhedsplan, som Øster Hurup fik udarbejdet i 2014. Sideløbende med helhedsplanen har Mariagerfjord Kommune defineret de turismepolitiske potentialer for området i en kommuneplan, hvor Øster Hurup er udpeget som en central brik, der skal være med til lede turismen videre ind i landet.

 • Status
  Projektet er udvalgt til støtte i januar 2016.
 • Vision
  At skabe sammenhæng og nye oplevelsesrum i det fysiske miljø og give byens udtryk et kvalitetsløft.
 • Hovedgreb
  Ny bymidte, promenade og engbro.
 • Organisation
  Mariagerfjord Kommune i samarbejde med lokale foreninger. Møller & Grønborg er arkitektrådgiver. BARK Rådgivning har lavet udviklingsplanen for bymidten.