Kort fortalt

Mulighedernes Danmark

Fokusområdet Mulighedernes Danmark støtter udvikling af konkrete, fysiske projekter med afsæt i yderområdernes stedbundne potentialer - det åbne land, naturen, de lokale fødevarer og kulturmiljøerne. Fokus er på udvikling af steder og aktiviteter, som styrker livskvaliteten lokalt. Der er gennemført to ansøgningsrunder, hvor det var muligt at byde ind med projektidéer. I alt bliver 11 projekter realiseret inden for dette fokusområde.

Se alle projekter på kortet nedenfor.

PROJEKT

Stinesminde

Lokale borgere har bevaret Stinesminde som et fredfyldt besøgsmål...

PROJEKT

Højderygstien – en oplevelsessti

Højderygstien åbner og formidler nogle af Odsherreds største aktiver...

PROJEKT

Arbejdende Pumpestationer

Pumpestationer forbinder oplevelserne i området omkring Skjern Å...

 

Læs mere om Mulighedernes Danmark

Stedbundne potentialer skaber lokal udvikling
Bakkedrag og dybe dale. Sandede sletter. Stejle klinter formet af moler, ler eller kridt. Danmark er rig på smukke landskaber og naturoplevelser, formet af istidens smeltevand og fremrykkende gletsjere. Siden da har mennesker levet af og med naturen og i den proces også formet den, så nye kulturlandskaber er opstået. Jorden er dyrket, huse og byer er bygget, fyrtårne rejst.

Fokusområdet Mulighedernes Danmark sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling. Under dette fokusområde har Stedet Tæller støttet en række projekter, der har arbejdet med det åbne land, den bynære natur, de lokale fødevarer og de kulturmiljøer, som skiftende tider har næret.

Projekterne under Mulighedernes Danmark har det til fælles, at de bygger videre på de særlige præmisser og kvaliteter, som allerede findes. Med afsæt i de stedbundne potentialer udvikler projekterne stedet på nye måder, der bidrager til en positiv udvikling. 

To ansøgningsrunder

Gennem to ansøgningsrunder kunne kommuner, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne søge om støtte til udvikling og realisering af konkrete fysiske projekter. I alt har 11 projekter fået støtte til realisering. Der er ikke flere ansøgningsmuligheder.

Se projekterne på kortet nedenfor.

 

 

markermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarkermarker