Realiseringsprojekt

Højderygsti

marker
Mulighedernes Danmark
Arven fra seneste istid er synlig overalt i Odsherred, hvor landskabet rummer store rekreative værdier. Med etableringen af en højderygsti er de stedbundne potentialer – istidslandskabet og fortidsminderne - bundet sammen, formidlet og tilgængeliggjort.

Levende fortid i Odsherred
Fra stenalderens dysser over bronzealderens gravhøje til middelalderens borgruiner og slotte helt frem til den nyere tids nedlagte landsbyer, inddæmmede søer og fjorde. Odsherreds istidslandskab vidner om en svunden tid og rummer rekreative værdier og muligheder. Området er også godkendt som UNESCO Global Geopark Odsherred.

Landskab skal formidles
Med dette projekt er en højderygsti etableret, som åbner og formidler sammenhængen mellem Odsherreds største aktiver: istidslandskabet, kulturminderne og landskabet.

Højderygstien tilbyder landskabsoplevelser i international klasse og formidling af natur og kulturhistorie. Udførelsen er enkel og robust og sikrer god tilgængelighed. Undervejs rummer stien formidlingselementer, som underordner sig - og enkelte steder forstærker - stedets unikke landskaber og kulturhistorie. Målgruppen er både fastboende, turister, lokale kunstnere og evt. andre aktører.

Konkret rummer projektet anlæg af højderygstien mellem landsbyerne Veddinge og Høve, mellem Maglehøj og Dutterhøje samt inddragelse af en eksisterende sti mellem Esterhøj og Maglehøj. Projektet omfatter også bl.a. shelterpladser, infostandere, udsigtsposter, bænke og stenter.

Projektet understøtter kommunens langsigtede strategi om at fastholde og udbygge sommerhusturismen, bl.a. gennem oplevelser der knytter sig til naturen, kulturlandskabet, kunsten og de lokale råvarer.

Læs mere på VisitOdsherreds hjemmeside

 • Status
  Projektet er indviet i 2016.
 • Vision
  At synliggøre og tilgængeliggøre sammenhængen mellem istidslandskab, fortidsminder og landskabet som kunstnerisk motiv og rekreerende faktor.
 • Hovedgreb
  Etablering af en højderygsti fra Vejrhøj i syd til Klintebjerg i nord.
 • Organisation
  Odsherred Kommune er projektejer. I projektet er private lodsejere, VisitOdsherred, Naturstyrelsen og det lokale erhvervsliv blevet inddraget. GHB Landskabsarkitekter har rådgivet projektet.