Realiseringsprojekt

Jyske Aas

marker
Mulighedernes Danmark
Højderygstien Jyske Aas er et unikt naturområde med potentiale. Gennem fysiske greb og formidling arbejder en gruppe ihærdige ildsjæle på at gøre området til en stærk destination.

Europas nordligste højderyg
Jyske Aas er et udsktrakt og delvist naturfredet område. En 30 kilometer lang sti binder Europas nordligste højderyg sammen, men for dem, der kommer udefra kan området været svært at overskue.

Med Jyske Aas-projektet bliver stedet formidlet som ét samlet 'oplevelsesbælte' Tre såkaldte 'stjernepladser' sætter spot på natur, geologi og kulturhistorie og viser videre ud i landskabet.

Hver stjerneplads rummer forskellige faciliteter. For eksempel en lille frivilligt drevet café, bålpladser og shelterpladser. De fysiske tiltag suppleres af en hjemmeside, der formidler området og hjælper besøgende med at planlægge deres oplevelse.

Projekt skal engagere lokale aktører
Bag projektet står en lille kerne af ildsjæle, som håber, at projektet vil styrke turismen og engagere lokale turistaktører i at udvikle nye oplevelser og attraktioner. Målet er også at skabe nye netværk og mere samarbejde på tværs af områdets mange aktører.

Læs mere på Jyske Aas' egen hjemmeside

 • Status
  Projektet er gennemført og indviet i 2015.
 • Vision
  At samle og markedsføre området omkring Jyske Aas som et fælles oplevelsesbælte for helårsturisme i Østvendsyssel.
 • Hovedgreb
  Tre stjernepladser, der tager imod de besøgende og leder dem ud i området. Derudover er der etableret enkle standere, der markerer service, aktivitetsmuligheder og særlige natur- og kulturhistoriske områder.
 • Organisation
  Styregruppen Jyske Aas. Rambøll har været bygherrerådgiver. Via projektkonkurrence blev CUBO Arkitekter udvalgt med underrådgivere Schønherr, Bysted og Niras.