Realiseringssprojekt

Landsbyen de 7 sogne

marker
Mulighedernes Danmark
På Mors skal et landsbysamarbejde vise vejen for revitalisering af et yderområde. Ved at stå sammen ønsker beboerforeningerne i Karby, Redsted og Hvidbjerg samt Tæbring-Outrup-Rakkeby-Fjallerslev (TORF) at styrke lokal livskvalitet og sammenhængskraft.

Lokale kræfter forenes

Landsbyen De 7 Sogne kan kendes ved de kystnære naturværdier og den frivillige ånd, der hersker blandt stedets beboere. I de senere år har den sydvestlige del af Mors været præget af fraflytninger af bl.a. kommunale institutioner, og området er i dag efterladt med en del tomme ejendomme. Den negative udvikling har vækket beboerforeningerne Karby, Redsted, TORF og Hvidbjerg, som nu har forenet deres kræfter for at opretholde lokale aktiviteter og skabe nye opholdssteder.

Storlandsby skal skabe liv på Mors

Samarbejdets hovedidé er at opbygge fællesskaber på tværs af hidtidige konkurrerende landsbysamfund til gavn for udviklingen af det samlede område. Gennem fordeling af aktiviteter og faciliteter og gensidig støtte, er målet at fastholde liv og udvikling i området og gøre stedet attraktivt i egen og andres bevidsthed.

Konkrete tiltag er udvikling af helhedsplan, eetablering af en ny sti, Kærstien, og en ny platform med opholds- og aktivitetsfunktioner. Derudover lægges rørlagte Ejstrup Bæk fri igen. Og endelig er natur- og friluftscenter Karby Kuber på vej i den nedlagte Karby Skole.

Læs mere på De 7 Sognes egen hjemmeside

 

 • Status
  Projektet er udvalgt til realisering og forventes realiseret i løbet af 2017.
 • Vision
  At revitalisere et yderområde gennem strategiske landsbysamarbejder.
 • Hovedgreb
  Samarbejde om genanvendelse af tom bygning til nye formål, nye opholds- og aktivitetsfunktioner med fokus på natur og styrkede fysiske forbindelser.
 • Organisation
  De fire beboerforeninger Karby, Redsted, TORF og Hvidbjerg samt Redaktion Superlandsbyen.dk. BSAA og BSAA urban lab rådgiver projektet. Underrådgiver er Orbicon.