Realiseringsprojekt

Nye forhold ved Ejerslev Havn

marker
Mulighedernes Danmark
Opgradering af Ejerslev Havn har skabt et udflugtsmål af højeste kvalitet. Projektet viser, hvordan man kan bruge et områdes særlige naturkvaliteter som springbræt til mere liv og aktivitet.

Naturhavn med geologiske oplevelser
Ejerslev Havn på Mors er den eneste naturhavn i Danmark, hvor der også findes en lagune ved foden af stedets unikke molerskrænter og moler. Moleret er blevet brugt industrielt og udvundet i Ejerslev siden 1912, hvor det har efterladt rum for nye landskabelige og geologiske oplevelser - det tidligere graveområde danner nu stedets lagune.

I Ejerslev kan samspillet mellem det åbne landskab, fjorden og lyset opleves, og man kan se klinter med skarpe erosionsflader. Stedets molerskrænter blev dannet for 55 mio. år siden; skrænterne er berømte for deres høje indhold af velbevarede fossiler, og deres lige findes kun få andre steder i verden.

At skabe forbindelse til lagunen
Med projektet er stedet bevaret og udviklet som naturområde og der er skabt bedre muligheder for at formidle og tilgængeliggøre molerforekomsterne. Målet er at tiltrække flere turister og sejlere til Mors, øge områdets indtægter og give de besøgende mulighed for ekstraordinære naturoplevelser.

Konkret har projektet skabt bedre fysiske adgangsforhold til lagunen: Det tidligere havnehus er renoveret og indrettet med formidling og undervisning. Et nyt havnehus er opført og bruges til cafeteria. Frivillige kræfter har desuden etableret et stisystem rundt om lagunen og skabt muligheder for ophold. Eksisterende skure og bådehus var renoveret, inden projektet blev sat i gang, og opførelse af nye bådehuse og skure er tidligere opført af frivillige.

Læs mere på Ejerslev Havns egen hjemmeside

 • Status
  Projektet er indviet i 2015.
 • Vision
  At bevare og udvikle Ejerslev Havn som et unikt naturområde.
 • Hovedgreb
  Det tidligere havnehus er renoveret og indrettet med formidling og undervisning, samt faciliteter for sejlere, lokale gæster og turister. Et nyt havnehus er opført og bruges til cafeteria. Derudover omfatter projektet nye muligheder for ophold i terrænet rundt om lagunen. 
 • Organisation
  Ejerslev Havneforening er projektejer i samarbejde med Morsø Kommune, Morsø Turistbureau og Molermuseet. Arkitektgruppen Limfjorden har rådgivet projektet.