Realiseringsprojekt

Maribo Domkirke og Søbred

marker
Mulighedernes Danmark
Området omkring Maribo Søbred rummer både domkirke, klosterruin og storslået natur, der strækker sig helt ind midt i byen. Med dette projekt er sammenhængen til bykernen styrket og stedet gjort mere attraktivt for byens besøgende.

Naturen i byrummet
Maribo er en historisk domkirkeby omringet af storslået natur og én af de få danske købstæder, der ligger indenlands uden direkte sejlforbindelse til farvande og havne. Side om side midt i byen ligger både domkirke, klosterruin og Maribosøerne, men mange besøgende lagde slet ikke mærke til de fine 'lommer' af natur. Samtidig var der behov for at puste nyt liv i bykernen ved at knyte centrum tættere sammen med naturen udenom.

Bedre muligheder for ophold og oplevelser

Med dette projekt er der skabt nye forbindelser mellem by, domkirke og søer.

Konkret omfatter projektet en forlængelse af belægningen omkring domkirken helt frem til søen. Belægningen er hævet og udvidet mod øst og vest som et sammenhængende greb, der knytter by, domkirke og søer sammen, forbedrer tilgængeligheden og mindsker risikoen for oversvømmelse. For at vise, hvor stort det gamle kloster oprindeligt var, er der lagt grafiske spor af de endnu ikke udgravede bygningskonturer ind i belægningen.

Derudover er stedets tidligere iskisok omdannet til formidlingshus: Bygningens ydre rammer er bevaret, så huset består af to lukkede 'teglvolumener' - dvs. de eksisterende mure, der adskilles af en åben tværgående gang. I åbningen ud mod Domkirkepladsen er derudover skabt forbindelse til en hævet formidlingsplatform, som også gør det ud for husets tagkonstruktion. Oppe på platformen kan man se over hele området, og et formidlingsbånd med tekster og tegninger giver mulighed for at dykke ned i stedets fortællinger. En ny anløbsbro er anlagt til turbåden Anemonen. Og ikke mindst er de nedbrudte betonkanter langs søbredden fjernet og erstattes af en træbrygge på stolper - en konstruktion, der sikrer, at man kan bevæge sig tørskoet omkring, når vandstanden stiger.

Læs mere om området på Naturpark Maribos hjemmeside

 

 • Status
  Projektet er udvalgt til realisering og indvies i 2018.
 • Vision
  At skabe bedre betingelser for ophold og oplevelser gennem aktivering af Maribos kulturarv og inddragelse af naturen i byrummet.
 • Hovedgreb
  Landskabelig bearbejdning af søbred og transformation af klosterruinen.
 • Organisation
  Lolland Kommune i samarbejde med Maribo Domkirke, Museum-Lolland Falster samt Brugerrådet for Nationalpark Maribosøerne og Pilgrimshuset. Kristine Jensens Tegnestue er totalrådgiver med Gjøde & Partnere Arkitekter som underrådgivere.