Realiseringsprojekt

Maribo Domkirke og Søbred

marker
Mulighedernes Danmark
Tilbage til kort
Maribo rummer både domkirke, klosterruin og storslået natur, der strækker sig helt ind midt i byen. Men selvom stedet både kan bryste sig af markant historisk kulturarv og store naturherligheder, mangler Maribo tydelige forbindelser mellem bykernen og den store klostersø.

Naturen i byrummet
Maribo er en historisk domkirkeby omringet af storslået natur og én af de få danske købstæder, der ligger indenlands uden direkte sejlforbindelse til farvande og havne. Side om side midt i byen ligger både domkirke, klosterruin og Maribosøerne, men mange besøgende lægger slet ikke mærke til de fine 'lommer' af natur. Og selvom Maribo fungerer som oplandets hovedby, er bylivet under pres - blandt andet fordi mange butikker enten lukker eller flytter ud.

Nu skal der pustes nyt liv i bykernen, og det skal ske ved at knytte centrum tættere sammen med naturen udenom. Nye forbindelser skal etableres mellem by, domkirke og søer.

Bedre muligheder for ophold og oplevelser

Konkret omfatter projektet en forlængelse af belægningen omkring domkirken helt frem til søen. Belægningen hæves og udvides mod øst og vest som et sammenhængende greb, der knytter by, domkirke og søer sammen, forbedrer tilgængeligheden og mindsker risikoen for oversvømmelse. For at vise, hvor stort det gamle kloster oprindeligt var, lægges grafiske spor af de endnu ikke udgravede bygningskonturer ind i belægningen.

Derudover skal stedets tidligere iskisok omdannes til formidlingshus: Bygningens ydre rammer bevares, så huset består af to lukkede teglvolumener, der udgøres af de eksisterende mure og adskilles af en åben, tværgående gang.

I åbningen ud mod Domkirkepladsen skabes forbindelse til en hævet formidlingsplatform, som også gør det ud for husets tagkonstruktion. Oppe på platformen kan man se over hele området, og et formidlingsbånd med tekster og tegninger giver mulighed for at dykke ned i stedets fortællinger. En ny anløbsbro anlææges til turbåden Anemonen. Og ikke mindst skal de nedbrudte betonkanter langs søbredden fjernes og erstattes af en træbrygge på stolper - en konstruktion, der sikrer, at man kan bevæge sig tørskoet omkring, når vandstanden stiger.

Læs mere om området på Naturpark Maribos hjemmeside

 

 • Status
  Projektet er udvalgt til realisering og indvies i 2018.
 • Vision
  At skabe bedre betingelser for ophold og oplevelser gennem aktivering af Maribos kulturarv og inddragelse af naturen i byrummet.
 • Hovedgreb
  Landskabelig bearbejdning af søbred og transformation af klosterruinen.
 • Organisation
  Lolland Kommune i samarbejde med Maribo Domkirke, Museum-Lolland Falster samt Brugerrådet for Nationalpark Maribosøerne og Pilgrimshuset. Kristine Jensens Tegnestue er totalrådgiver.