Projekt

Stevns Klint

marker
Steder i landskabet
Tilbage til kort
På Stevns Klints højeste punkt, 44 meter over havet, ligger Stevns Fyr med en storslået udsigt over Østersøen. Anlægget består af det fungerende Stevns Fyr fra 1878, det tidligere fyr, fyrmesterboligen fra 1818 samt en lille udkigshytte fra Den Kolde Krig.

Verdenskendt klint
Stevns Klint er verdensberømt, fordi man i klintens lag kan se sporene efter den katastrofe, der ramte jorden for 65 millioner år siden og udslettede halvdelen af alle dyre- og plantearter, heriblandt dinosauren. Begivenheden aflæses som et tyndt lag af ler mellem de tykke lag af skrivekridt og kalksten.

Stevns Klint er optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 2014.

Fra klinten ved Stevns Fyr er der gode muligheder for at observere store rovfugletræk, og stedet er et yndet besøgsmål blandt ornitologer. Området ved fyret er præget af de fredede bygningsmæssige anlæg og det omkringliggende militære bastionslandskab.

Fyr for flere
I dette projekt er idéen et samlet anlæg, der dels eksponerer landskabets dramatiske møde med havet, dels udnytter og synliggør de forskellige historiske lag på stedet.

En forundersøgelse skal skabe et helhedsblik for stedet og danne grundlag for etableringen af et anlæg, der sikrer tilgængelighed og lægger op til bevægelse i landskabet. Alt sammen med respekt for de store naturværdier, der findes på stedet. Dermed synliggøres kridtklintens fortælling om 65 millioner års historie, og der skabes mulighed for nye oplevelser.

 • Status
  Projektet er under udvikling 
 • Potentiale
  Kulturhistoriske fortællinger, geologisk spektakulært kystlandskab
 • Primære ejere
  Naturstyrelsen og Stevns Kommune
 • Partnerkreds
  Realdania, Naturstyrelsen og Stevns Kommune
 • Rådgivere
  Juul Frost Arkitekter, Niras og Niku