Projekt

Vadehavet

marker
Steder i landskabet
Tilbage til kort
Ved Ballum Marsk, på diget, får man en helt særlig udsigt ud over Vadehavet til den ene side og de bløde, grønne inddæmmede marker og å-løb til den anden.

Natur- og kulturlandskabet ved Ballum
Ballum Marsk er et enestående natur- og kulturlandskab. Området er præget af vekselvirkningen mellem den frodige jords tiltrækning og den truende nærhed af havet med jævnlige oversvømmelser og faren for stormfloder.

Stedet er præget af et rigt dyreliv; i marsken kan man se tusindvis af vade- og andefugle samt rovfugle, og man kan være heldig at observere sæler i området. Området er også et oplevelsespunkt på det landsdækkende cykelrutenet.

Vadehavet som besøgssted
Ved Vadehavet kan besøgende observere vandet komme og gå og lade sig indtage af langsomheden og det betagende kulturmiljø. Men der er behov for ankomstfaciliteter i høj kvalitet, der bevarer og udvikler muligheden for at få en stilfærdig men stærk oplevelse i det enestående landskab.

 • Status
  Projektet er under udvikling 
 • Potentiale
  Kulturlandskabet omkring slusen, vadehav og fugleliv
 • Primære ejere
  Digelaget for Ballum-Astrupdiget
 • Partnerkreds
  Realdania, Nationalpark Vadehavet, Tønder Kommune
 • Rådgivere
  Oooja Architects og Kimthorsell Architects