Kampagnens fokusområder

Stedet Tæller har tre fokusområder: 1) Mulighedernes Danmark, 2) Kvalitet i kysternes turistbyer og 3) Steder i landskabet. 

Mulighedernes Danmark
Fokusområdet Mulighedernes Danmark sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling. Gennem to ansøgningsrunder kunne kommuner, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne søge om støtte til udvikling og realisering af konkrete fysiske projekter.

Der er ikke flere ansøgningsmuligheder inden for dette fokusområde.

Læs mere om Mulighedernes Danmark

Kvalitet i kysternes turistbyer
Fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer skal demonstrere, hvordan høj kvalitet i kystbyernes byggede miljø kan gavne turismeudvikling og lokale borgere. Gennem tre ansøgningsrunder kunne kommuner, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne søge om støtte til udvikling og realisering af konkrete fysiske projekter.

Der er ikke flere ansøgningsmuligheder inden for dette fokusområde.

Læs mere om Kvalitet i kysternes turistbyer

Steder i landskabet
Fokusområdet Steder i landskabet skal vise, hvordan man med et minimum af indgreb kan formidle natur gennem besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet. Inden for dette fokusområde gennemføres 9 projekter på særlige steder, hvor et arkitektonisk indgreb skal skabe kontakt mellem menneske og natur.

  • Annoncering af rådgivning af opgaverne blev offentliggjort i juni 2012 med frist for indsendelse af anmodning om opgaven 24. august 2012. 
  • Rådgiverne er udvalgt og offentliggjort, og projekterne er nu under udvikling eller realisering. 

Der er ingen ansøgningsmuligheder inden for dette fokusområde.

Læs mere om Steder i landskabet


Oversigtskort