Organisering

Kampagnen Stedet Tæller er udviklet og gennemføres af Realdania.

Sekretariat
BARK Rådgivning er kampagnesekretariat og sikrer formidling, sammenhæng og videndeling - både udadtil og på tværs af projekter og aktører.

Koordineret initiativ
Fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer er udviklet som et koordineret initiativ i samarbejde med det daværende Erhvervs- og Vækstministerium og initiativet Kvalitetsløft i kystturismen. Den koordinerede indsats har givet mulighed for at løfte kvaliteten af både det fysiske miljø og i service og udbud af produkter.

Fagligt rådgiverpanel
Et fagligt panel har rådgivet Realdanias direktion i udvælgelse af projekter under fokusområderne Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer. I rådgiverpanelet sidder:

•  Anne-Mette Hjalager, professor og centerleder, Center for Landdistriktsforskning, SDU
•  Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune
•  Bjarne E. Jensen, sekretariatsleder, REG LAB
•  Helle Nørgaard,seniorforsker, SBi

Videnspanel
Fokusområdet Steder i landskabet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen.

Et videnspanel har rådgivet Realdania i udvælgelsen af steder under dette fokusområde. I videnspanelet sidder:

•  Klaus Waage Sørensen, tidl. statsskovridder ved Jægersborg Statsskovdistrikt
•  Michael Stoltze, biolog, ph.d., forfatter og foredragsholder
•  Eva Thybo, projektchef, forretningsudvikling, VisitDenmark


Oversigtskort

Kampagnesekretariat

E: info@stedet-taeller.dk
T: +45 26 81 61 88