Andre kampagner

En række andre Realdania-kampagner støtter også op om udvikling og formidling af projekter i yderområderne. Find dem nedenfor.


Fyn
Foto: Anne Prytz Schaldemose

På forkant (afsluttet)
En kampagne, som støtter udvikling af langsigtede strategiplaner i kommuner uden for de store byområder. Kampagnen På forkant gennemføres af et partnerskab bestående af KL, Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsn og Realdania. Læs mere

Underværker
Kampagnen støtter ildsjæles arbejde med at skabe projekter i deres lokalsamfund, både på landet og i byen. Kampagnen gennemføres af Realdania. Læs mere

Landsbyklynger
Kampagnen Landsbyklynger støtter landsbyer i at finde sammen i nye fællesskaber og dele og fordele institutioner, foreninger og rekreative tilbud imellem sig. Kampagnen gennemføres i et samarbejde mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og DGI. Læs mere

Fremtidens Herregård
Kampagne, der skal kvalificere eksistensgrundlaget for landets herregårde med udgangspunkt i bygningsarven og til glæde lokalsamfundet. Kampagnen gennemføres af Realdania. Læs mere

Mulighedernes Land (afsluttet)
Et seksårigt partnerskabsprojekt, der skulle afprøve nye strategier til udvikling i landsbyer og landdistrkter og styrke den offentlige debat om yderområdernes fremtid. Projektet blev gennemført af Realdania i samarbejde med Lolland, Bornholms, Thisted og Hjørring Kommuner.


Oversigtskort