Publikationer

Her kan du finde de publikationer, der løbende udgives i forbindelse med Stedet Tæller. Publikationerne samler op på den viden, som skabes i kampagnen. Find også publikationer fra partnerskabsprojektet Mulighedernes Land.

Hirtshals
Foto: Anne Prytz Schaldemose

Publikationer fra Stedet Tæller / Realdania:

Stedet Tæller - perspektiver og erfaringer
Viden om proces, erfaringer og resultater fra 20 af de projekter, som er gennemført som en del af Stedet Tæller. 
Hent publikationen i pdf

Fundament for muligheder
Hvordan gør vi kystbyerne attraktive på ny? Analyse om effekter af investeringer i kystbyers byggede miljø. 
Bestil bogen eller hent den i pdf  

Håndbog i projektudvikling
Viden og værktøjer til, hvordan man kvalificerer sin idé og udvikler den til et bæredygtigt projekt.
Bestil bogen eller hent i pdf 

Agenda Y - yderområdernes potentialer
Gennem artikler samt en række cases og en omfattende spørgeskemaundersøgelse stiller Agenda Y skarpt på de uudnyttede stedbundne potentialer i de danske yderområder.
Hent PDF

Steder i landskabet
International inspiration og syv ekspertartikler med fokus på, hvordan naturen kan aktiveres og formidles gennem nænsomme arkitektoniske indgreb.
Hent PDF

Den gode projektbeskrivelse - værktøjskasse
Introduktion til den gode projektbeskrivelse og gode eksempler, der inspirerer til at udvikle holdbare projekter.
Hent PDF 

Yderområdernes potentialer
Kampagnefolder, der introducerer til det stedbundne potentiale samt kampagnens fokusområder og ansøgningsmuligheder.
Hent PDF

Publikationer fra Mulighedernes Land:

Nye veje til udvikling i yderområder
Projektbaseret udvikling og strategier til forandring i  yderområder. Publikationen er udgivet i 2012 som afslutning på Mulighedernes Land.
Hent PDF

Mulighedernes Land - erfaring fra 16 projekter
I dette erfaringskatalog præsenteres resultaterne af arbejdet med at realisere 16 demonstrationsprojekter i forbindelse med Mulighedernes Land. Udgivet 2012.
Hent PDF 

Trods dårlige odds
International inspiration til danske yderområder. Bogen er udgivet i 2010 af Realdania som led i Mulighedernes Land.
Hent PDF

Landdistriktsguiden
En oversigt over aktører inden for landdistriktsudvikling i Danmark, Mulighedernes Land, 2010.
Hent PDF

På vej i Mulighedernes Land
Projektudvikling i det nye landdistriktsparadigme, Mulighedernes Land, 2008.
Hent PDF

Med udgangspunkt i stedet
Mulighedernes Land og det nye landsdistriktsparadigme, Mulighedernes Land, 2008.
Hent PDF

Udvikling i landdistrikter og landsbyer
Artikelsamling, Mulighedernes Land, 2006.
Hent PDF

Øvrig inspiration og publikationer

Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen
Eksempelsamling udarbejdet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen.
Læs mere

Dialogforum om turismeplanlægning
Udgivet i 2011 af Naturstyrelsen.
Læs mere

Udvikling af landsbyer

Støttemuligheder og redskaber udarbejdet i 2010 af Socialministeriet.
Hent PDF


Oversigtskort